Pokyny pre colné konanie

  1. Kedy vznikne dôvod pre colné prerokovanie zásielky?

1.1 Objednaný tovar, môže byť colne prerokovaný ak má objednávka hodnotu vyššiu ako 21 EUR. Z našej skúsenosti však vyplýva, že objednávky do hodnoty 58 EUR sú colne prerokované v menej ako 0,1% prípadoch.

  1. Aké podklady sú potrebné pre bezproblémové colné konanie?

2.1 Ak bude Vaša zásielka zadržaná k colnému prerokovanie, budete písomne ​​vyzvaní dopravcom na doloženie troch potrebných dokladov.

Ako prvý dokument je potrebné doložiť doklad o kúpe. Vzhľadom k tomu, že tovar z Vašej objednávky môže byť expedovaný z viacerých skladov a teda môže byť doručené postupne vo viacerých zásielkach, vyznačte na predajnom doklade konkrétne položky, ktorých sa colné konanie týka.

Ako druhý dokument doložte doklad o zaplatení, resp. výpis platby. K tomuto účelu postačí printscreen z internetového bankovníctva alebo útržok zloženky.

Nakoniec vyplňte plnú moc na preclenie zásielky pre dopravcu. Tá Vám bude zaslaná súčasne s výzvou o doloženie dokladov. Plnú moc stačí vyplniť (meno, adresu, dátum) a podpísať.

Všetky dokumenty zašlite emailom na adresu odkiaľ vás kontaktovali (max. veľkosť príloh 4MB a formáty iba .jpg, .pdf, .doc). Do predmetu emailu uveďte skladové číslo a podacie číslo zásielky (ak nie je dostupné, stačí skladové), ktoré nájdete v oznámení o príchode zásielky zo zahraničia.

  1. Aké komplikácie môžu nastať?

3.1 Ak budú dodržané vyššie uvedené pokyny, nemalo by dôjsť k žiadnym komplikáciám. Pokiaľ by tovar zadržaný, vrátime Vám peniaze za objednávku. V prípade iných komplikácií nás kontaktujte.

  1. Ako dlho trvá colné konanie?

4.1 Samotné colné konanie trvá zvyčajne 2-3 dni. Ku zdržanie dochádza v čase od rozhodnutia o colnom prejednaní do doručenia výzvy o doloženie dokladov a do poskytnutia týchto dokladov zákazníkom dopravcu. Celkom teda počítajte s rozmedzim 5-10 dni.

  1. Aké poplatky môžu nastať v súvislosti s colným prerokovaním?

5.1 S vyčleníme môžu nastať tieto poplatky: DPH, CLO a poplatok dopravcu za zastúpenie v colnom konaní.